Saturday, June 23 , 2018 11:28 AM

ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಬಯಲಾಯ್ತು ದರ್ಶನ್ ಮಾಡಿರುವ ಈ ಕೆಲಸ !

ದರ್ಶನ್ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ನಟ.ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿರಲಿ ಅದನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ.ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ಜೀವಿ.ಯಾವುದೇ ಹಮ್ಮುಬಿಮ್ಮುವಿಲ್ಲದೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಜವಾಗಿ...

Published On : Friday, June 22nd, 20181 2 3 5
Cricket Score